Отговорност за един здрав свят

Оцелелите от Аушвиц предлагат конституция за Нова Европа

Плановете за Трета световна война са разкрити!


Август Ковалчик и д-р Матиас Рат държат новата Конституция на  Европа. Август Ковалчик е оцелял от Аушвиц и е основател на Паметник-хоспис Аушвиц.

Аушвиц, Полша, 13 ноември 2007: Повече от 30 оцелели от концлагера Аушвиц и други нацистки лагери се срещнаха в Аушвиц на еднодневна конференция. На базата на уникалната си вяра в морала, тази необикновена група хора реши да обсъди бъдещето на Европа. На тържествена церемония оцелелите от този “ад на земята” споделиха опита си от миналото и също предложиха конституция за “Европа за хората и от хората.”

Фокусът на този уникален документ е върху защитата на живота и здравето на хората, които в момента са застрашени от корпоративните интереси, чиито печалби за милиарди долари идват от превръщането на човешкото тяло в пазар. Общият знаменател на фармацевтичната индустрия и ГМ (генно модифицираната) хранителна индустрия са патентованите продукти, които обслужват интересите на огромни инвестиционни групи за сметка на здравето и живота на милиони хора. “Това не е политическа кампания, а въпрос на морал” каза Август Ковалчик, основател на Фондацията за изграждане на паметник-хоспис Аушвиц и основен организатор на конференцията.

Специално внимание беше обърнато на факта, че лагера на смъртта в Аушвиц също е бил лагер за робски труд на ИГ Аушвиц, 100% филиал на химическия картел ИГ Фарбен, състоящ се от Байер, БАСФ, Хьохст и други компании, които продължават да застрашават живота на милиони хора и днес, макар и не толкова явно. Конференцията беше организирана от Фондацията за здраве на д-р Рат, дългогодишен критик на фармацевтичния бизнес с болести. За работата си в служба на хуманността Фондацията получи наградата “Да предадем живот” от оцелелите от Аушвиц със символичната молба да пренесе паметта за Аушвиц в бъдещето.

В речта си д-р Рат заяви, че същата група хора от петролния и фармацевтичния картел, които подготвиха Втората световна война днес открито обсъждат Третата световна война, включително ядрено унищожение. “След изобличаването на тази конференция техните планове вече не могат да бъдат изпълнени.”

За повече информация посетете нашия сайт www.Relay-of-Life.org

Инструменти: