Отговорност за един здрав свят

Фондацията за здраве на д-р Рат

Целите на Фондацията за здраве на д-р Рат

Основната цел на Фондацията за здраве на д-р Рат е да установи Нова Глобална система за здравеопазване, която може да бъде осъществена лесно и икономически изгодно във всяка страна, започвайки на местно ниво и продължавайки нагоре като национална политика на общественото здравеопазване. Базирана на научни постижения в областта на изследвания на витамини и клетъчно здраве, вече е възможно сърдечно-съдовите заболявания, рака, СПИН и други често срещани болести да останат непознати за бъдещите поколения, ако тази Нова Глобална система за здравеопазване се въведе сега.

Тази основна цел е особено важна за хората от развиващите се страни, където интегрирането на натуралните подходи в стратегиите за обществено здраве значително ще подобри здравето и живота на милиони хора, които не могат да се възползват от други форми на здравеопазване.  Безспорно преминаването от второто към третото хилядолетие съвпадна със световните промени в здравеопазването. Всеки ден все повече пациенти и медицински работници осъзнават факта, че най-често срещаните заболявания могат да бъдат ефективно предотвратени и да бъдат третирани по естествен път с витамини и други натурални терапии.  

Подобренията в здравето, постигнати с жизненоважните  хранителни вещества до такава степен превъзхождат конвенционалните медицински подходи за сърдечно-съдови заболявания, рак, СПИН и други често срещани заболявания, че големите животозастрахователни компании в Европа възстановяват стойността на тези лечебни средства.

Въпреки бързо растящите разходи за здравеопазване, най-често срещаните хронични заболявания достигнаха епидемични пропорции и продължават да се разпространяват. Сред тях са:

Фондацията активно се ангажира с инициативи по целия свят, които подкрепят правото за свободен избор на близко до природата здравеопазване, особено в Европа и САЩ, където дейността на Комисията по Продоволствения кодекс (Кодекс Алиментариус) и Европейската комисия най-много застрашават това основно човешко право. Фондацията също признава, че здравето е неразривно свързано с мира и сигурността и затова стартира инициативата “Правете здраве – не война” , която може да се види на началната страница на този сайт.  

Да спечелим битката срещу рака и СПИН

  1. Всички ракови клетки и всички вируси (включително HIV) се разпространяват с един  и същ механизъм. Раковите клетки и инфектираните с вирус клетки произвеждат големи количества ензими, които могат да атакуват и унищожат околната съединителна тъкан в тялото като ‘биологична ножица’.
  2. Тъй като и двете болести се разпространяват по един и същ начин, те могат да бъдат стопирани, като се разбере как да се блокира това биологично нашествие. Натуралната аминокиселина лизин, особено в комбинация с аскорбинова киселина (витамин C) е в състояние да неутрализира тези ензими и значително да намали или напълно да спре разпространяването на рак или СПИН. .
  3. Почти всеки човек на земята страда от липса на тези ключови хранителни вещества  - лизин и витамин C – тъй като нашето тяло не може да ги произвежда. Осъзнаването на този основен факт за здравето е първата стъпка към контролирането на тази епидемия.

Наличните научни и клинични доказателства не оставят съмнения, че превантивния и терапевтичен прием на тези есенциални хранителни вещества и прилагането на тези знания в политиката за обществено здравеопазване значително ще намали смъртните случаи от рак и СПИН.  Повече документация можете да намерите на този сайт, както и на други сайтове за здравеопазване.

Някои ефекти от работата на фондацията

Медицинските постижения на д-р Рат по отношение естествения контрол на рака бяха представени в известие от една цяла страница в най-големия вестник в света „САЩ днес” (USA Today) на 8-ми март 2002 г. Медицинската общност незабавно разбра въздействието от това откритие. В рамките на няколко седмици се случиха следните забележителни събития:

В писмо до президента на СЗО д-р Гро Харлем Брунтланд, д-р Рат настоя да се свика световна конференция, посветена на програмите за лечение с природни средства.

Желаният резултат от прилагането на Новата световна система за здравеопазване е превенция и изкореняване на болестите. Изследванията върху витамините и клетъчното здраве представляват здрава научна база за прилагането на ефективни,  икономически изгодни мерки без странични ефекти.

Инструменти: