Отговорност за един здрав свят

Разрушаването на Европейския съюз – предпоставка за глобален свободен достъп до природолечение

Разрушаването на Европейския съюзПетицията за референдум за природните терапии (кампанията, която цели да гарантира свободен достъп до природонаучните терапии за всички граждани на Европейския съюз) вече е подписана от повече от 250 000 души. Координирана от Фондацията за здраве на д-р Рат под знамето на Европейската инициатива за референдум, подписалите петицията са от всичките 27 страни-членки на ЕС.

Въпреки внушителната и растяща обществена подкрепа на тази кампания Фондацията за здраве на д-р Рат много добре съзнава, че ЕС няма никакво намерение да се вслуша в исканията на европейските граждани. Като не спазва основните принципи на свобода и демокрация ЕС е по дефиниция диктатура. Нито един от 27-те комисари, които съставляват Европейската комисия (изпълнителния орган на ЕС), нито дори Президента на ЕС Херман ван Ромпой не е избран от хората. Вместо това правото на хората да избират управляващите е прехвърлена на корпоративните интереси.

Диктатурата на ЕС се поставя над закона

Лисабонски договорБез знанието на повечето европейски граждани Протокола за привилегиите и имунитетите на ЕС, приложен към така наречения ‘Лисабонски договор’, който стана европейки закон през декември 2009 (по-малко от 1% от населението на Европа имаше позволение да гласува за него), поставя ЕС над закона. Например:

В светлината на тези факти никой не трябва да се съмнява, че не е възможно да се реформира ЕС. Тъй като нито един от политиците на изпълнително ниво не е избран от хората и всички длъжностни лица са над закона, илюзия е да се смята, че това сдружение ще се вслуша в хората и ще действа в техен интерес.

Главната цел на ЕС

Сега, когато поради сериозните успехи на научно базираните природни терапии милиони хора болни от рак, сърдечно-съдови заболявания и други често срещани заболявания могат да бъдат спасени, картела за пореден път поставя печалбата над живота и става отговорен за човешкото страдание и смърт, сравними с геноцид.

Сега, когато поради сериозните успехи на научно базираните природни терапии милиони хора болни от рак, сърдечно-съдови заболявания и други често срещани заболявания могат да бъдат спасени, картела за пореден път поставя печалбата над живота и става отговорен за човешкото страдание и смърт, сравними с геноцид.

Главната цел на ЕС е да унищожи сектора на природното здраве, така че природните терапии (които не подлежат на патентоване) да не могат да се борят с глобалната фармацевтична индустрия – Фарма картела и неговия ‘Бизнес с болести’ за билиони долари. По същество като служи за неизбран от народа политически защитник на интересите на международните фармацевтични корпорации, изпълнителният орган на ЕС умело изработва законите на ЕС от тяхно име.

За пример целта на приетата през 2002 “Директива за хранителните добавки” е да определи строги и диктаторски ограничения върху видовете и дозите витамини и минерали, които могат да се съдържат в хранителните добавки. За да прикрие тази заплаха ЕС лукаво твърди, че разрешените нива за всеки нутриент ще бъдат калкулирани научно чрез процес наречен “научна оценка на риска”. В действителност повечето от предлаганите в момента методи за оценка на предполагаемия "риск" от приемане на добавки са всичко друго, но не и научни и всъщност са напълно погрешни.

По подобен начин “Директивата за традиционни билкови лечебни продукти,” приета през 2004, подлага природните билкови лекарства на прекомерно скъпа регистрация, като всички билки, които не получат лиценз се забраняват и изземват от пазара. Покосявайки билковия сектор по този начин ЕС цели да елиминира ключовата заплаха за финансовите интереси за билиони долари на фармацевтичните корпорации.

Още нещо, в опит да спре разпространяването на информация за природните терапии през 2006 ЕС прокара т.нар. “Наредба за твърденията за храненето и здравето”. Според тази драконовска мярка, всички предположения или загатвания, че дадена храна или нутриент има полезни качества или че съществува връзка между храна/нутриент и здравето, са забранени, освен ако не са изрично упълномощени от ЕК, дори когато съществуват научни доказателства за тези твърдения. По този начин в отчаяна защита на билионите долари на Бизнеса с болести ЕС прибягна до задействане на отличителната черта на всички политически диктатури – забрана върху свободата на словото.

За да подпомогне ЕС в опитите да се унищожи природния сектор през януари 2002 беше основан Европейски орган за безопасност на храните (EFSA). Вместо да подобри безопасността на храната и да защити потребителите, EFSA се ангажира с непрекъснати и систематични усилия да елиминира в цяла Европа природните терапии, които не могат да бъдат патентовани и информацията за тях.

Зад кулисите научните консултанти на EFSA играят главна роля в тези усилия. Вместо да се състои от независими експерти EFSA целенасочено позволява на членовете на комисиите да имат връзки с фармацевтичните, химическите, биотехнологичните и земеделските компании. Още повече в безсрамен опит да защити тези корпоративни интереси EFSA дори твърди на сайта си, че “да имаш интерес не означава непременно, че има конфликт на интереси.” С оглед на това не е изненада, че от представените за одобрение от EFSA повече от 44 000 основни твърдения за здравето (съгласно гореспоменатата “Наредба за твърденията за храненето и здравето”) преобладаващата част са били отхвърлени.

Осъзнаването на тези факти трябва веднъж завинаги да сложи край на илюзията, че прочувствените апели на ЕС "Да запазим нашите добавки" и да защитим правото си на природно здраве някога ще имат друг ефект, освен ироничното хилене на лицата на еврокомисарите и другите поддръжници на фарма картела.

Вместо тази илюзия всички трябва да разберат следните разрушителни последствия от управлението на картела: Сега, когато поради сериозните успехи на научно базираните природни терапии милиони хора болни от рак, сърдечно-съдови заболявания и други често срещани заболявания могат да бъдат спасени, картела за пореден път поставя печалбата над живота и става отговорен за човешкото страдание и смърт, сравними с геноцид.

Нацистките корени на ЕС

Нацистките корени на ЕСАко хората в Европа искат да избегнат грешките от миналото, за да не платят за тях отново с живота на милиони хора, крайно време е повече хора да разберат за престъпното минало на фарма картела.

Преди 75 години най-големият химически и фармацевтичен картел за времето си ИГ Фарбен (Байер, БАСФ, Хьохст и други международни компании) финансира възхода на друга диктатура, нацисткия режим в Германия. И тогава и сега, целта на картела е една и съща: да завладее и контролира Европа и света с всички възможни средства – политически, икономически и военни.

Както е описано в изобличаващата книга “Нацистките корени на ЕС” основните архитекти на ЕС са вербувани измежду същите технократи, които начертаха плановете за Европа след Втората световна война под контрола на нацистите. Този факт, съзнателно укриван от европейските граждани повече от 70 години, обяснява защо недемократичната природа на ЕС шокиращо прилича на очакваните следвоенни планове на нацистите за “единна Европейска икономическа зона.”

Връзката с Кодекса

The Codex connectionОсновната цел на Фондацията за здраве на д-р Рат е да установи нова глобална система на здравеопазване, базирана на научните достижения в областта на изследванията за витамините и клетъчно здраве. Когато тази цел бъде постигната, сърдечно-съдовите заболявания, рака, СПИН и други често срещани заболявания ще бъдат до голяма степен непознати за бъдещите поколения. Фармацевтичният картел обаче препречва пътя към тази цел и дори възнамерява да "пренесе" структурата на ЕС в световен мащаб с цел разширяване на контрола над други континенти.

Ключов партньор в опитите на картела да ограничи достъпа на хората до природните терапии са т. нар. Комисия за Кодекс алиментариус (Кодекса), ООН, която се финансира от Световната здравна организация (СЗО) и Организацията за прехрана и земеделие (FAO). Създаден през 1963, основната дейност на Кодекса е определяне на глобални стандарти за всички хранителни продукти, включително хранителни добавки. Работейки като независимо обединение, 27-те страни-членки на ЕС все по-често използват Кодекса като средство за оформяне на глобалните наредби за храните и добавките, които отразяват законите на ЕС.

Като въвежда Ограниченията на Кодекса за хранителните добавки в региони като Югоизточна Азия чрез Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (ASEAN); Африка, чрез Африканския съюз; Южна Америка, чрез Меркосур и Съюза на южноамериканските нации; и Северна Америка, чрез Северноамериканския съюз, фармацевтичният картел цели да превърне живота и телата на милиарди хора в пазар за техните патентовани синтетични медикаменти.

В резюме

  1. 1.ЕС е диктатура, която служи на глобалните корпоративни интереси, които отново застрашават живота на милиони хора в Европа. Ако европейските граждани не се противопоставят сега, тази структура ще остане за следващите поколения и ще пороби целия свят.
  2. 1.Поради принципно недемократичната си структура (Европейската комисия държи цялата изпълнителна власт, а Европейският парламент е като смокинов лист) идеята за ЕС не подлежи на реформи. Следователно ЕС трябва да се отхвърли публично от хората, да бъде разрушен и да бъде заменен от наистина демократична избирателна система: Европа на хората, от хората и за хората.
  3. Разрушаването на диктаторското влияние на корпорациите, които управляват ЕС и следователно хората в Европа е предпоставка за елиминиране в голяма степен на най-често срещаните болести, включително сърдечно-съдовите заболявания и рака. Като се постигне контрол над тези болести може да се създаде един по-здрав свят за нашите деца и бъдещите поколения.

Какво трябва да направят европейските граждани сега

За да стане възможна глобалната свобода за природните терапии, всички загрижени европейски граждани трябва да предприемат следните ключови действия:

Като предприемете горните действия не само ще защитите правото си на избор на природолечение, но и ще помогнете да се попречи на картела да постигне целите си да пренесе модела на ЕС по света.

Изобличаване на европейските политици, които са оръдия на фарма картела

Приканваме всички европейски граждани, които получат писмени отговори от политици да ги изпратят на нашия адрес: info@dr-rath-foundation.org С ваше разрешение ще публикуваме отговорите им на нашия сайт, като преди това премахнем личните ви данни.

С публикуването на тези писма ще стане ясно кои европейски политици са демократично-настроени и кои политици съзнателно или несъзнателно са оръдия в ръцете на фарма картела.

В крайна сметка свободния достъп до природните терапии може да бъде осигурен чрез публичното обявяване на тези политици, които са оръдия на корпорациите. Като помогнем за замяната на тези политици с истински демократи, европейските граждани ще направят безценна услуга на цялото човечество.

Инструменти: