Отговорност за един здрав свят

Президент Обама, събудете Америка!

Откритото писмо, публикувано на цяла страница в Ню Йорк таймс в понеделник, 1 ноември, 2010

Правили са го преди и днес отново се опитват да го правят!

Целта на специалните корпорации, а именно на петролния и фармацевтичен картел в САЩ днес е да трансформира демократичното общество в корпоративна диктатура, като по този начин даде възможност на бизнеса за билиони долари да упражнява директен контрол върху политиците, изпълнителната власт и страната.

За тази цел те провокират радикализация на обществото и финансират изборни кампании за политическите си поддръжници. Тази стратегия е точно копие на завземането на Германия от петролния и фармацевтичен картел през 1933, изпълнена с помощта на политическите и военни поддръжници на картела – нацистите.

Свалете откритото писмо сега! (PDF, 122 kB)

Америка на кръстопът

През последните две години социалният и политически живот в Америка беше радикализиран и поляризиран както никога досега. Това, което прилича на „народно движение”, изразяващо гнева си към настоящото правителство, всъщност е стратегическа кампания на специалните интереси на петролния и фармацевтичен картел, за да си върнат контрола над Белия дом и страната.

Дори по-лошо, борейки се за спасяване на остарелите си технологии, тези корпорации не могат да оцеляват при демокрация и трябва да търсят диктаторска власт. В тази историческа ситуация единственият начин за защита на демокрацията е да се изобличи историческото минало на картела.

В открити писма на 16 юли и 13 септември, 2010 в този вестник изложих историческите паралели между политическата ескалация в Германия през 30-те и тази в САЩ днес. И тогава и сега, картелът е финансирал политическата дестабилизация на демокрацията, като целта е била подмяната й с корпоративна диктатура.

Тогава в Германия картелът успя да вземе властта и да започне Втората световна война, защото хората и политиците по света не обърнаха внимание на предупрежденията. Днес в САЩ картелът е започнал ожесточена психологическа война. Организации като ‘Чаената партия’ радикализират обществото. Единственият начин да провалим плана им за унищожаване на демокрацията е да се изложи престъпното минало и мотивите на тези специални интереси.


Свалете този плакат сега (PDF, 71 kB)

Глобални измерения на тази заплаха

Новите технологии в областта на енергетиката и здравеопазването заплашват билионите долари на световните монополи на петролния и фармацевтичен картел. Гигантските пазари на картела с остарели технологии вече не са съвместими с демокрацията и могат да се поддържат само в глобална диктатура на корпоративните интереси.

Първата стъпка в посока установяване на такава глобална корпоративна диктатура вече е направена. Неотдавна основаният така наречен „Европейски съюз” в Брюксел (‘Брюкселския ЕС’) не е демократично избрана или легитимна организация. Така наречената „Европейска комисия” – 27 технократа, назначени от хората на картела, определят живота и съдбите на 500 милиона души в Европа чрез диктаторски „директиви” и „регулации”.

Напълно неизвестен на останалата част от света, така нареченият ‘Европейски парламент’ няма независими права за законодателна инициатива и служи просто като смокиново листо за тази „Комисия на картела”.

Още по-ужасяващ е факта, че цялата структура на ЕС са осъществените планове, замислени преди и по време на Втората световна война от петролния и фармацевтичен картел и техните поддръжници – нацистите. Целта тогава и сега е да се затвърди икономическото господство чрез „Централно управление на картела”, който определя всеки аспект на живота в Европа, а после и в останалата част от света.

Историческите факти и документи могат да се видят в интернет на www.Nazi-Roots-Of-Brussels-EU.org.

Стратегическата роля на САЩ

Ключовата страна в „стратегията за оцеляване” на картела е САЩ. Не само САЩ е база на повечето корпорации на картела, но тя е и най-силната във военно отношение за защита на тези специални интереси.

Огромната пречка за картела беше избора на американците през 2008 на президент с платформа за прекратяване на ‘тиранията на петрола’ и реформиране на здравеопазването, с фокус върху превенцията.

За да обърнат този избор картела трябва не само да си върне властта в правителството, но също трябва да се опита фундаментално да ‘препрограмира’ американския народ, като финансира разпръскване на съмнения и заблуди. За тази цел картела е мобилизирал армия от поддръжници в медиите и политиката.

Уроци от историята: от 1933 до 2010

Част от тази стратегия на радикализиране на обществото за подготовка на война беше Германия преди Втората световна война. Безпрепятственото прилагане на тази стратегия през 1933 доведе до отхвърляне на демокрацията, въвеждане на диктатура от името на картела и накрая военен опит за разширяване на световните пазари по време на Втората световна война.

Досиетата от Нюрнбергския военен трибунал и Американския конгрес недвусмислено документират, че Втората световна война е започнала заради интересите и с финансовата и техническа подкрепа на базирания в Германия петролен и фармацевтичен картел (Байер, БАСФ, Хьохст). Целта е да се придобие контрол на световните пазари за билиони долари за петрол, патентовани химикали и медикаменти.

Психологическата подготовка на германското общество за това военно завоевание беше започването на ‘расова война’ срещу евреите и неарийците и елиминирането на всякаква политическа опозиция. Основното средство за изпълнението на този план беше финансираното от картела и нацистите ‘народното’ движение ‘кафеви ризи‘.

Системното насаждане на омраза, агресия, расизъм и други форми на психологически терор от ‘кафевите ризи’ в предвоенна Германия е предпоставка за следващия етап: масовите убийства по света от SS и германския Вермахт в опита на картела за завладяване на света.

След Втората световна война германският петролен и фармацевтичен картел се разпадна и неговите дялове бяха прехвърлени на мултинационални петролни и фармацевтични корпорации, базирани в САЩ и Англия. Престъпното минало на картела съзнателно беше скрито от обществото, поради една основна причина: да не се изложат на опасност бъдещите опити за завладяване на света.

1933 и днес: Целта на картела е да превърне демокрацията в корпоративна диктатура
Германия 1993 САЩ сега
КОРПОРАТИВНИ ИНТЕРЕСИ зад диктатурата Петролен и фармацевтичен картел (Германия) Петролен и фармацевтичен картел (Международен)
ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА. В подготовка за завземането на властта, поддръжниците на картела предизвикват световна икономическа криза Световна икономическа криза в края на 20-те и началото на 30-те Световна икономическа и финансова криза
ПОКАЧВАЩА СЕ БЕЗРАБОТИЦА. В резултат на икономическата криза се покачват безработицата и недоволството в обществото Масова безработица, обедняване на „средната класа” Покачваща се безработица и икономическа несигурност на „средната класа”
ФИНАНСИРАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА ВЛАСТТА. Картелът финансира „народно” движение, за да тероризира обществото и дестабилизира демокрацията „Кафеви ризи” и свързани групи „Чаена партия” и свързани групи
ОБЪРКВАНЕ. Медиите на картела описват тези радикални групи като „защитници на конституцията” и поддръжници на „откритото общество”. Медия на картела и нацистите Fox и подобни медии на картела
ПРОПОВЯДВАНЕ НА ОМРАЗА. Пораждане на расистки, религиозни и етнически конфликти Срещу неарийци и по- специално евреите Срещу небелите раси и нехристиянските религии
ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Използване на подвеждаща пропаганда, за да се получи политическата подкрепа на обикновените хора „Кръв и чест”
Защитаване на „Райха” (страната)
„В името на Бог”
„Възстановяване на честта”
„Връщане на страната”, изпълнявайки Божията воля
ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ безусловно защитава интересите на картела Нацистката партия Републиканската партия трябва да реши дали да заеме това място в историята

1933 и сега:
Картелът манипулира общественото мнение

Германия 1933:

САЩ днес:

Г-н Обама, вие носите отговорността да разпространите този исторически паралел сред американския народ, за да му дадете възможност активно да защити свободата и демокрацията.

Целите на тази публикация

  1. Тази информация сигнализира, че радикализирането на обществото и поляризацията на политическия живот е организирано и финансирано от картела с цел връщане на контрола над Белия дом и страната.
  2. Изобличава „Чаената партия” и други т. нар. „народни” движения като агенти на картела.
  3. Разкрива стратегическата цел на тези групи: дестабилизация на демократично избраното правителство чрез подстрекаване към граждански вълнения – под претекста, че защитават конституционните права и изпълняват Божията воля.
  4. Изобличават отчаяните атаки срещу плана на Обама за здравеопазването, който е в интерес на обществото с фокус върху превенцията, като ход за защита на икономическите привилегии на картела и монопола му върху здравеопазването, който носи билиони долари от патентовани фармацевтични медикаменти.
  5. Разкрива всички тези трикове и маневри като безсрамно копие на завземането на властта от картела в Германия през 30-те с помощта на политическите си поддръжници, нацистите.
  6. Споделянето на тези исторически паралели с американския народ ще му позволи да научи за престъпното историческо минало на картела, както и за лъжливите стратегии, които е използвал. Посланието е: „Те са го правили и преди!”.
  7. С това познание американският народ има само една възможност за предстоящите избори.
  8. Това дава избор и на Републиканската партия да остане обвързана с демокрацията или да премине в забрава като политическа марионетка на картела.
  9. Позволява на хората и правителствата по света да концентрират ресурсите си върху развитие и изграждане на модерен свят на базата на достъпна възобновяема енергия и научно доказани природни терапии.
  10. Разпространяването на това послание е предпоставка за защита на демокрацията и мира в Америка!

Д-р Матиас Рат

Д-р Матиас Рат стана гласът на съвестта, който излага на показ участието на петролния и фармацевтичния картел в последните световни военни конфликти  и кризи. Въпреки атаките от медиите на картела (www.wiki-rath.org), д-р Рат и неговата фондация получават престижни награди за гражданска доблест. Наградата ‘Да предадем живот’ от оцелелите от Аушвиц и други концлагери беше дадена с призива:

‘НИКОГА ПОВЕЧЕ!’

Инструменти: