Отговорност за един здрав свят

Публична информация за хората в Америка и световните правителства

Събуди се, Америка! Спрете диктатурата и войната!

Понеделник, 13 септември 2010

Да сложим край на ‘Тиранията на петрола’

Новите технологии като водородна, слънчева и други форми на възобновяема енергия, обещават да заменят зависимостта на човечеството от петрола за обществения и частния транспорт, комунални услуги и всички други енергийни области.

Това, което ще донесе годишни спестявания от хиляди долари за всяко семейство, милиони спестени долари за бизнеса и милиарди за националните икономики по целия свят, от друга страна ще доведе до загуби, възлизащи на билиони долари за петролния картел и в крайна сметка до неговото унищожаване.

В тази отчайваща ситуация петролният картел е готов да използва всички възможни средства, за да предотврати кончината си – дори с риск да повлече човечеството в бездната. На 23 април 2010 аз предупредих в този вестник за риска от ядрена война в интерес на картела. Тогава това предупреждение беше чуто от водещи политици и започна да се обсъжда в парламентите.

На 16 юли 2010 изложих тук историческите паралели между политическия климат в Германия през 30-те години и този в САЩ днес. И в двата случая картелът е финансирал политическата дестабилизация на демокрацията, с цел подмяната й с корпоративна диктатура като начална крачка към световна война.

Тогава в Германия картела успя да вземе властта и да започне Втората световна война тъй като хората и политиците по света пренебрегнаха предупредителните знаци.

Днес в САЩ картелът започна всеобща психологическа война. Организации като ‘Чаена партия’ поляризират и радикализират обществото. Жестоките реакции на тези, които се опитват да защитят демокрацията вече са фактор в тази ‘стратегия на провокация’. Единственият начин да се спре планираната ескалация на разрушителна политическа култура е да се разкрият мотивите и корените на тези сили. Този път те няма да успеят!

Датата на публикация на тези факти съвпада с Общото събрание за 2010 г. на ООН и избирателната кампания за американския конгрес и никой не може да каже: Ние не знаехме.

Размерите на заплахата

Несигурната природа на настоящата ситуация може да бъде анализирана с почти математическа точност:

“По-точно е фашизма да се нарича корпоративизъм, тъй като е смесица от държавата и корпоративната сила.”

Бенито Мусолини,
фашистки диктатор на Италия

Повсеместната наличност на нови форми на енергия от слънцето, вятъра и водата, включително водородна енергия, вече няма да позволяват монополизацията на енергията от корпоративните картели. Глобалното прилагане на тези енергии най-накрая ще осигури “свободна енергия за всички.”

По този начин продължаването на бизнеса на петролния картел вече не е съвместим с демокрацията. Той изисква установяване на глобална диктатура с цел налагане на изкуствено удължаване на зависимостта на човечеството от петрола.

Но дори това няма да бъде достатъчно докато ‘ноу-хауто’ за технологиите, осигуряващи ‘свободна енергия’ от естествени източници са притежание на човечеството. Единственият начин за изкореняване на това ноу-хау е човечеството да се върне няколко десетилетия назад.

Най-ефективният начин за постигане на тази цел е световна ядрена война. След такова събитие, запазените знания за такива технологии вече няма да представляват заплаха за картела пред лицето на непреодолимите проблеми на оцелелите.

Подготвяйки се за този край, поддръжниците на картела се опитват да ескалират настоящите регионални кризи напр. в Близкия изток в глобален военен конфликт.

Най-голямата заплаха за ядрена война през 21-ви век произтича от растящото несъответствие между икономическото и политическо влияние на петролния картел и бързо намаляващата зависимост на човечеството от тяхната стока.

Стратегическата роля на САЩ

Ключовата страна в ‘стратегията за оцеляване’ на картела е САЩ. Не само САЩ е базата на повечето корпорации на картела, но също и командва най-големия арсенал ядрени оръжия в света. Така че, за да се подготви за ядрена война, картелът трябва да контролира Белия дом.

Главна пречка за картела беше факта, че през 2008 американският народ избра президент с платформа за спиране ‘тиранията на петрола’ и всестранно ядрено разоръжаване. Ако американците бяха избрали кандидата на картела, който публично защитава ядреното нападение, ядрената война вече щеше да е факт.

Днес картела не само трябва да си върне контрола над американското правителство, но и трябва да се опита фундаментално да ‘препрограмира’ американския народ да приеме агресията и войната като основни средства на американската политика.

За постигане на тази цел картела мобилизира армия от поддръжници в медиите и политиката.

План от тази стратегия за радикализиране на обществото в подготовка за война беше Германия преди Втората световна война. Тогава безпрепятственото прилагане на тази стратегия доведе до отхвърляне на демокрацията, въвеждането на диктатура от името на петролния и фармацевтичния картел и в крайна сметка до военен опит за разширяване на пазарите на картела по време на Втората световна война.

Стратегическите цели на петролния картел в САЩ следват модела на Германия през 1933

 1. 1.Трансформиране на демократичното общество във фашистко общество под прикритието за ‘възстановяване на честта’ и други псевдопатриотични лозунги.
 2. Подмяна на демократичното правителство с корпоративна диктатура, което осигурява на петролния картел директен достъп до изпълнителната власт.
 3. Затвърждаване на глобалното господство на петролния картел чрез глобално военно положение след започване на ядрена война.

Уроци от историята: От 1933 до 2010

Досиетата от Нюрнбергският трибунал за военните престъпления и Американският конгрес недвусмислено документират, че Втората световна война е започнала в интерес на германския петролен и фармацевтичен картел (Байер, БАСФ, Хьохст), както и с неговата финансова и техническа подкрепа. Неговата цел е да завземе контрол над глобалните пазари за петрол, патентовани химикали и лекарства за много милиарди долари.

Психологическата подготовка на германското общество за това военно завоевание беше стартирането на ‘расова война’ срещу евреите и неарийците. Коалицията между нацистите и картела финансира ‘народното’ движение ‘кафеви ризи’ няколко години преди войната.

Системното насаждане на омраза, гняв, агресия, расизъм и други форми на психологически терор от ‘кафевите ризи’ в предвоенна Германия е предпоставка за следващия етап: масовите убийства по света от SS и германския Вермахт в опита на картела за завладяване на света.

След Втората световна война германският петролен и фармацевтичен картел се разпадна и неговите дялове бяха прехвърлени на мултинационални петролни и фармацевтични корпорации, базирани в САЩ и Англия. Престъпното минало на картела съзнателно беше скрито от обществото поради една основна причина: да се позволи още един опит за завладяване на света.

Уроци от историята: От 16-ти до 21-ви век

Днешният процес на преход в енергийните източници има исторически паралел: прехода от Средновековието до Модерните времена започва в Европа през 16-ти век. Този исторически напредък на човечеството се ускорява от изобретяването на печатарската преса. Това откритие дава възможност за масово печатане на книги и води до бум на знания, основаване на училища и университети и до елиминирането на масовата неграмотност.

Феодалните владетели и средновековната църква са държали ‘монопола на знанието’ в продължение на векове. Въпреки жестоката съпротива този монопол е бил разбит. Дори ‘30-годишната война’ (започната от ‘Статуквото’, за да запази привилегиите си) не е успяла да спре освобождаването на човешкия ум.

По аналогия днес човечеството е разбило ‘монопола на енергията’, доскоро здраво държан от петролния картел. Както е постъпило тогава, днес ‘Статуквото’ се опитва да защити привилегиите си за много билиарди долари, дори с цената на въвличане на човечеството в пропастта на унищожението.

Като знаем, че следващата война няма да се води с мускети и вили, а с ядрени оръжия, човечеството има само една възможност: да се поучи от уроците на историята, така че да не повтаря същите грешки.

‘Енергия за всички’ – започва нова ера

Мирното преминаване от ‘Ерата на петрола’ към ‘Ерата на свободната енергия’ ще тласне човечеството напред с квантов скок, подобно на прехода от ‘Тъмните векове’ до Модерните времена.

Всяко семейство в САЩ всяка година ще спестява хиляди долари от енергийни разходи. Националните икономики по света ще спестят милиарди долари. Тези големи суми могат да бъдат използвани за най-големите предизвикателства на човечеството, включително глада, бедността, недохранването, болестите и преди всичко, заличаване на разликите между богатите и бедните страни веднъж завинаги!

Тогава и сега: Петролният картел инвестира в превръщане на демокрациите в корпоративни диктатури и в подготовка за война
  1933 СЕГА
КОРПОРАТИВНИ ИНТЕРЕСИ >зад диктатурата и войната Петролен и фармацевтичен картел
(Германия)
Петролен и фармацевтичен картел
(Международен)
ФИНАНСИРАНЕ. Картелът финансира „народно” движение, за да тероризира обществото и дестабилизира демокрацията „Кафеви ризи” и
свързани групи
„Чаена партия” и
свързани групи
ОБЪРКВАНЕ. Картелът описва горните групи като „защитници на конституцията” и поддръжници на „откритото общество”. Медия на картела Fox и
подобни медии
ОМРАЗА И НАСИЛИЕ. Пораждане на религиозни, етнически и расистки конфликти Срещу неарийци и по- специално евреите Срещу небелите раси (напр. афро-американците) и нехристиянските религии
ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Използване на подвеждаща пропаганда, за да се получи политическата подкрепа на хората „Кръв и чест”
„В името на Бог”
„Връщане на честта”
Призовавайки Господ
ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ безусловно защитава интересите на картела Нацистката партия
∗ Републиканската партия трябва да реши дали да заеме това място в историята

 

Тогава и сега: поддръжниците на картела са ’Майстори на заблудата‘

Последствията от тази публикация

 1. Тя проваля плановете на картела за започване на ядрена война.
 2. Тя проваля плановете на картела за установяване на фашистка диктатура в САЩ.
 3. Разобличава ‘Чаената партия’ и други организатори на ‘културни войни’ като агенти на петролния картел.
 4. Предупреждава хората в Америка и света, че тези групи копират стратегиите на нацистките щурмоваци – ‘кафевите ризи’.
 5. Разкрива стратегическата цел на тези групи – дестабилизирането на демократично избраното правителство чрез провокиране на гражданско недоволство, под претекста че ‘защитава’ човешките права, ‘защитава’ демокрацията и изпълнява ‘божата воля’.
 6. Блокира следващи атаки на тези групи срещу американското правителство, като ги обръща към самия картел, като съобщава една единствена вест: ‘Те са го правили и преди!’
 7. Дава на американския народ ясен избор за предстоящите избори: гласувайте за война или за мир и просперитет.
 8. Дава на Републиканската партия избор да остане в подкрепа на демокрацията или да премине в забвение като политическа марионетка на плановете на картела за фашистко управление.
 9. Ще вдъхнови училища, университети и други образователни институции по света да научат повече за Втората световна война и да посочат петролния и фармацевтичния картел като главна движеща сила зад тази война.
 10. Позволява на журналисти, студенти и обществеността като цяло да изучат историческите досиета, с които картела ‘сложи на трона’ нацистите в подготовката за войната и за поразителните паралели за радикализация на политическата култура в САЩ днес.
 11. Позволява на хората и правителствата по света да фокусират ресурсите си върху развитието и изграждането на по-справедлив свят, базиран на възобновяеми и достъпни форми на енергия, а не върху присъдата от ядрено унищожение.
 12. Глобалното разпространяване на това послание е предпоставка за продължителен световен мир!

С изложените факти човечеството може да изгради бъдещето си!

Д-р Матиас Рат
Д-р Матиас Рат стана гласът на съвестта, който излага на показ участието на петролния и фармацевтичния картел в последните световни военни конфликти  и кризи. Въпреки атаките от медиите на картела (www.wiki-rath.org), д-р Рат и неговата фондация получават престижни награди за гражданска доблест. Наградата ‘Да предадем живот’ от оцелелите от Аушвиц и други концлагери беше дадена с призива:
‘НИКОГА ПОВЕЧЕ!’

 

Инструменти: